چهارشنبه 5 شهریور 1399

لوح یادبود به مناسبت بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن به شرکت فن آوران کاشت اهدا شد.

چهارشنبه 5 شهریور 1399

لوح یادبود کارآفرین برتر استانی در بخش صنعت در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان