خط کامل بذرکار سینی نشا-مدل N1800/98

243,000,000  تومان

خط کامل مدل N1800/98 شامل میکسر،پرکن،بذرکار،پوشاننده ی روی بذر،تونل آبیاری

سفارش محصول
خط کامل مدل n1800/98

243,000,000  تومان

سفارش محصول

  • این خط تولید می تواند حداکثر 850 سینی در ساعت کارکند.توان کار با انواع سینی را دارد.
  • خط شامل:
  1.  میکسر مدل 850L
  2. پرکن سینی مدل A1610T
  3. بذرکار مدل N81P
  4. پوشش دهنده مدل KN50
  5. تونل آبیاری مدلNA50

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر