احداث گلخانه نشا مکانیزه

تولید نشا مکانیزه قسمت دوم
در این قسمت آماده سازی بستر کشت را مرور میکنیم. نحوه انتخاب میکسر و دلایل استفاده از آن در گلخانه نشا مکانیزه را با هم خواهیم دید. 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر