علت رشد نکردن نشا گوجه فرنگی
به صورت کلی تمام مشکلاتی که برای نشا گوجه فرنگی ممکن است رخ دهد به سه دلیل عمده می تواند باشد: 1.عوامل فیزیکی 2.بیماری ها 3. آفات 4.میکرو ارگانیسم ها(قارچ ها، باکتری هاف ویروس ها و جلبک ها)

تاریخ انتشار : 1399/11/29 نمایش : 351 نظرات : 0

مراحل تغذیه نشا
نشا ریشه توپی یک کشت هیدروپونیک(بدون خاک) است و هیچ نوع ماده غذایی را از طریق بستر کشت دریافت نمی کند. بنابراین برنامه غذایی برای این کشت بسیار حساس و مهم است و جهت داشتن یک نشا با کیفیت باید دقیق و با...

تاریخ انتشار : 1399/11/13 نمایش : 342 نظرات : 0

احداث گلخانه
روش احداث گلخانه با توجه به نشریه ی مبانی و ضوابط گلخانه شماره ی 472 در این مقاله بیان شده است.

تاریخ انتشار : 1399/7/2 نمایش : 395 نظرات : 1

بوم آبیاری چیست و چه کاربردی دارد؟
بهترین راه آبیاری گلخانه استفاده از بوم آبیاری است که هم باعث صرفه جویی در مصرف آب میگردد و هم به دلیل آبیاری یکنواخت و اصولی موجب تولید نشا با کیفیت میگیردد.

تاریخ انتشار : 1399/6/22 نمایش : 723 نظرات : 0